Showroom

Bli inspirerad i hur man kan använda Compotherm® i olika tillämpningar och produkter.
  • Solar heat collecting wharf
  • Submersible sea heat collector
  • Integrated pool heater
  • Solar collecting fence
  • Compact solar fence modules
  • Solar absorbing pavement
  • Mobile solar water-cleaners